gallery/untitled5
gallery/untitled

Організація «Нові Ми» працює у школах, ВУЗах, коледжах, дитячих та молодіжних центрах і клубах, також із міністерствами та відомствами, органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, ЗМІ.

НОВІ МИ

«Нові Ми» – це команда активних батьків, професійних психологів, педагогів, медиків і культурологів, які об’єднались для сприяння розвитку гідності особистості в суспільстві, розбудови здорової і вільної громадянської спільноти.

НАША ОРГАНІЗАЦІЯ
НАША КОМАНДА

•Проводить соціально-психологічні та навчальні тренінги;
•розробляє програми та навчально-методичні матеріали;
•робить дослідження для обґрунтування та впровадження програм;
•розробляє інформаційні матеріали й соціальну рекламу;
•проводить соціальні кампанії та акції;
•розробляє та впроваджує соціальні проекти для місцевих громад та спільнот;
•готує спеціалістів за принципом«рівний-рівному» для попередження насильства, 

 розв’язання конфліктів, досягнення порозуміння між конфліктуючими 

 сторонами;
•організовує навчальні візити та проводить стажування;
•надає технічну підтримку в розбудові спроможності ініціативних груп та 

 громадських організацій.

НАШІ ПРІОРІТЕТИ

❖ В сфері освіти:

❖ В сфері розвитку громад та спільнот:

-  проект з розвитку гідності учнів, батьків та вчителів шкіл;
- вдосконалення шкільного самоврядування (учнівського та батьківського);
- батьківський клуб: розвиток навичок здорового батьківства;
- підтримка вдосконалення законодавчої бази.

gallery/happy-children-at-school_23-2147532720
gallery/multicultural-characters_23-2147506437

- дослідження історії свого роду для натхнення молоді та формування опори на культурну спадщину «Поважаємо минуле – дивимося в майбутнє»;
- проведення культурологічних досліджень.

❖ В сфері здоров’я та розвитку особистості:

❖ В сфері розвитку громад та спільнот:

gallery/friends-icons-collection_23-2147507044
gallery/people-search_23-2147502905

- профорієнтація молоді;
- школа лідерства та служба порозуміння серед молоді;
- «уроки щастя»: розвиток життєвих компетенцій у дітей та молоді на основі творчих здібностей;
- школа відповідального батьківства
- стрес-менеджмент та профілактика професійного вигорання;
- навчання щодо сексуального й репродуктивного здоров’я та гендерної чутливості.

- проведення кампаній щодо; формування соціальної норми поваги до гідності особистості;
- формування гендерної чутливості;
- формування толерантного ставлення до різних груп населення шляхом соціальних кампаній та акцій.

❖ В сфері охорони навколишнього середовища:

- Проекти "Гідна людина зберігає своє довкілля чистим";
- Зелений та етнічний туризм "Вкоренимося в найкращому".

gallery/environmental-protection_23-2147509063