gallery/untitled5
gallery/untitled

«Нові Ми» - це громадська організація, яка має на меті створення безпечного середовища для формування та підтримки психічного й фізичного здоров’я; пропагує інноваційні підходи в освіті; сприяє формуванню нових особистісних цінностей та розумінню власної сімейної історії, популяризує звернення до національних традицій і культури, виступає за чисте довкілля й нові підходи до пізнання навколишнього світу.

Кожна людина - особистість, вільна думками, переконаннями та цінностями. Почуття гідності  якраз і є тим стержнем, що визначає ставлення людини до самої себе та інших членів суспільства. Безперечні цінності здорового суспільства базуються на повазі до гідності кожного та взаєморозумінні.

Введите текст

Введите текст

gallery/dignity

Введите текст

Введите текст